15 Μαΐ 2016

Προδιαγραφές για σταμπωτά δάπεδα


Σταμπωτό δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 10 cm ποιότητας C16/20,  με δομικό πλέγμα Τ131 ποιότητας S500s και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0.60 kg/m3. έγχρωμο, με επίπαση σκληρυντικού χρώματος, και χρώματος αρμών, σταμπαρισμένο με ειδικά καλούπια. σε συνδυασμό με κυβολίθους γρανίτη διαστάσεων 10x 10 X 10 cm. οιουδήποτε σχεδίου.
         
Η επιφάνεια εφαρμογής οριοθετείται με κυβολίθους 10x10x10 cm. στερεωμένους με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου στην υπάρχουσα υποδομή, σε γραμμικό σχέδιο . Περιλαμβάνεται η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/ Μ εγκαταστάσεων και τυχόν άλλες κατασκευές), η επίπαση στο νωπό σκυρόδεμα του σκληρυντικού χρώματος (σε σκόνη) σε δύο στρώσεις κάθετες μεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m2) και η τελική επεξεργασία της προκύπτουσας επιφάνειας.
         
Η αποτύπωση του επιλεγμένου σχεδίου θα γίνεται με την εισπίεση των ειδικών καλουπιών στην επιφάνεια του σκυροδέματος. Μετά την' πάροδο 12 ωρών θα κόβονται οι αρμοί διαστολής σε κάνναβο περίπου 4.0 x 4.0 m. σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. Ακολούθως θα γίνεται πλύσιμο με νερό και διάλυμα οξέων για την απομάκρυνση του πλεονάζοντος χρώματος αρμών και την αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας.
         
 Για την προστασία της τελικής επιφάνειας προβλέπεται μία στρώση από ειδικό σφραγιστικό βερνίκι (sealer) με ανάλωση 200 ml/m2. Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς παρασκευής και διάστρωσης σκυροδέματος, τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας και την αρχιτεκτονική μελέτη.
         

Ενδεικτική τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) : 34,50 Euro

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου