20 Μαΐ 2016

Τεχνική περιγραφή για αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος


Αποκατάσταση  τοπικής  βλάβης σε  επιφάνεια σκυροδέματος,  λόγω  τοπικής  οξείδωσης οπλισμού, σύμφωνα  με την  ΕΤΕΠ  14-01-04-00. Στην  εργασία περιλαμβάνεται:

1) Η  απόξεση  των  επιχρισμάτων  ή  του  σαθρού σκυροδέματος  στην  περιοχή  της βλάβης
μέχρι  και  την αποκάλυψη  του οπλισμού,  καθώς  και  η  απομάκρυνση  των  προιόντων
καθαρισμού.

2) Ο  επιμελημένος  καθαρισμός  του οξειδωμένου  τμήματος  οπλισμού  σύμφωνα  με την
ΕΤΕΠ  14-01-09-01,  ώστε  να δημιουργείται  ικανό  περιμετρικό  περίγραμμα  για  επιτυχή
πρόσφυση  των  πρόσθετων  υλικών,  προς αποκατάσταση  της βλάβης.

3)  Το  υλικό  αντιδιαβρωτικής  προστασίας  (τσιμεντοειδές  κονίαμα  προστασίας  ή
εποξειδικό  για  προστασία  χάλυβα  οπλισμού),  μετά της  εργασίας  εφαρμογής  αυτού.

4)  Το  κονίαμα  ενίσχυσης  πρόσφυσης,  μετά της  εργασίας  εφαρμογής αυτού  προς
εξασφάλιση  πλήρους  κάλυψης  της επιφάνειας.

5)Το  επισκευαστικό  τσιμεντοειδές  κονίαμα,  μετά της  εργασίας  εφαρμογής  αυτού σε
όσες στρώσεις  απαιτούνται  για  την αποκατάσταση  της διατομής  του σκυροδέματος.

6)Το  τσιμεντοειδές  κονίαμα  (λεπτόκκοκο)  φινιρίσματος  για  σφράγιση  των  πόρων  του
επισκευαστικού  κονιάματος,  μετά της  εργασίας  διάστρωσης  αυτού πρός  διόρθωση  των
μικροατελειών.

Για  επιμέτρηση  τελικής  επισκευασμένης  επιφανείας  κάτω  του ενός  τ.μ.,  θα
λαμβάνεται  ως  ένα (1)  τ.μ.

Τιμή ληφθείσα από συνεργεία αποκαταστάσεων : 140 Euro / m2


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου