27 Δεκ 2012

Τυπολόγια για υπολογισμό βέλους κάμψης δοκών


Αρκετές φορές χρειάζεται να ανατρέξουμε σε τυπολόγια για υπολογισμούς δοκών σε μονοαξονική συμμετρική φόρτιση .

Τέτοια τυπολόγια , αρκετά αναλυτικά ομολογουμένως , υπάρχουν διαθέσιμα  :

Εδώ , εδώ , εδώ ή και εδώ .

On line υπολογισμοί για βέλη κάμψης υπάρχουν μεταξύ άλλων εδώ , και  εδώ .

Τεκμηρίωση (παραπομπές σε PDF) :
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4

Πριν χρησιμοποιηθούν τα παραπάνω τυπολόγια θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι μονάδες να είναι συμβατές μεταξύ τους ώστε τα αποτελέσματα των υπολογισμών να είναι ρεαλιστικά.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου