15 Μαΐ 2016

Προδιαγραφή για επίστρωση διάτρητων κυβόλιθων σε βάση από κηπόχωμα

Επίστρωση διάτρητων κυβόλιθων σε βάση από ήδη διαστρωμένο και συμπυκνωμένο με κύλινδρο ή άλλο τρόπο κηπόχωμα ώστε να είναι δυνατή η οριζοντιότητα των διάτρητων κυβόλιθων με την εναπόθεσή τους. Κατόπιν θα γεμίσουν τα κενά των κυβόλιθων με νέο κηπόχωμα αναμιγμένο με οργανική ύλη (ζωϊκή λίπανση και τύρφη).

Αφού διαμορφωθεί η τελική επιφάνεια θα γίνει ομοιόμορφη και πλήρης σπορά με χλοοτάπητα της επιφάνειας χειρωνακτικά από ειδικό γαιοτεχνίτη σε βάθος μέχρι 2 cm.

Μετά την σπορά θα διαμορφωθεί και πάλι η επιφάνεια φύτευσης. Η προμήθεια και η διάστρωση του κηποχώματος αποτιμάται ιδιαιτέρα.

Στη τιμή περιλαμβάνεται: η επίστρωση των διάτρητων κυβόλιθων, η φύτευση του χλοοτάπητα και η συντήρηση του (πότισμα, βοτάνισμα, λίπανση, κ.λ.π.), η οποία θα διαρ- κέσει από τη φύτευση και μέχρι την περαίωση και διοικητική παραλαβή του όλου έργου.

Δηλαδή υλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους διάστρωσης των κυβολίθων, της φύτευσης του χλοοτάπητα και της συντήρησης αυτού σύμφωνα με τα παραπάνω, την τεχνική περιγραφή, την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 10-05-02-01,10-06-03-00, 10-06-05-00.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο κατ ' εκτίμηση  : 32,50 Euro

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου