23 Οκτ 2014

Μετατροπή PDF σε επεξεργάσιμο σχέδιο ή σε πίνακα του Excel

Υπάρχουν κάποιες φορές που λάβαμε κάποιο σχέδιο σε PDF και θέλουμε να επέμβουμε σε κάποια σημεία πριν εκτυπώσουμε. Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι το σχέδιο είναι από συνεργάτη του συνεργάτη και δεν υπάρχει πρόσβαση στο πρωτότυπο .

Εφαρμογές σαν το Able2Extract έρχονται για να διευκολύνουν σε παρόμοιες περιστάσεις .
Εδώ υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τα προγράμματα .

Παρακάτω θα βρείτε λεπτομέρειες για την μετατροπή δεδομένων από PDF σε Autocad ή σε πίνακα του Excel , ανάλογα με το πρωτότυπο .
Ακολουθεί χρήσιμο υλικό για την διαδικασία μετατροπής PDF σε αναγνώσιμο σχέδιο .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου