18 Απρ 2014

Αναλυτικός προϋπολογισμός για έργα αναπλάσεων

Η ανάπλαση ενός κοινόχρηστου χώρου από ένα Δήμο απαιτεί συνήθως τα παρακάτω βήματα :
- Απόφαση διάθεσης πίστωσης
- Εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα
- Διαδικασία δημοπράτησης
- Επιλογή αναδόχου
- Προσυμβατικός έλεγχος
- Κατακύρωση σύμβασης
- Υπογραφή σύμβασης (αφού έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά)
- Ανάρτηση σύμβασης στη  διαύγεια και στο ηλεκτρονικό μητρώο συμβάσεων.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος εγκαθίσταται και ξεκινούν οι εργασίες της ανάπλασης .

Σε γενικές γραμμές οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν  :
- Εκσκαφή σε βάθος 30 - 50 εκατοστά - αποψίλωση - κοπή μικρών ή μεγάλων κορμών .
- Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής σε κατάλληλο χώρο απόθεσης .
- Θραυστό λατομείου (3Α) πάχους 20 - 30 εκατοστά και συμπύκνωσή του .
- Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα .
- Εγκατάσταση κυβόλιθων ή/ και πλακών πεζοδρομίων .
- Εγκατάσταση παιγχνιδιών παιδικών χαρών.
- Εγκατάσταση στοιχείων αστικού εξοπλισμού (παγκάκια , κρήνες κ.λ.π.)
- Ηλεκτροφωτισμός
- Περίφραξη

Όταν πρόκειται να συντάξουμε προμέτρηση , μέσω προγράμματος CAD μπορούμε να βοηθηθούμε σε πολλούς από τους παραπάνω υπολογισμούς . Η εκσκαφή ισούται με το εμβαδό της περιοχής ανάπλασης επί το μέσο βάθος εκσκαφής . Ο συνθετικός χλοοτάπητας μπαίνει στο χώρο της παιδικής χαράς . Οι πλάκες πεζοδρομίου έχουν εμβαδό όσο η περίμετρος του χώρου που θα εκσκαφεί επί το μέσο πλάτος του πεζοδρομίου .

Υπάρχει ήδη συγκεκριμένο παράδειγμα  αναλυτικού προϋπολογισμού και βρίσκεται εδώ .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου