28 Οκτ 2013

Μετρήσεις στο AutoCad - Αποτελέσματα στο Excel

Αρκετές φορές συμβαίνει να επιθυμούμε να μετρήσουμε κάποια γραμμικά είτε επιφανειακά μεγέθη με σκοπό να έχουμε κάποιο πίνακα προμέτρησης ώστε να γνωρίζουμε (π.χ.) μέτρα μήκους για σοβατεπί ή τετραγωνικά μέτρα επιχρισμάτων κ.λ.π. Το Autocad μας παρέχει τέτοια πληροφόρηση χωρίς να είναι χτισμένο σε αρχιτεκτονική ΒΙΜ ώστε να δίνει άμεσα τέτοια πληροφόρηση . Μέσω της VBA του Autocad είναι δυνατόν να γίνει εξαγωγή επιλεγμένων ή όλων των στοιχείων που βρίσκονται σε συγκεκριμένα layers και είναι γραμμές ή polylines ή τόξα. Μετά , στο Excel , εύκολα στήνεται ένα φύλλο εργασίας όπου απλά συμπληρώνονται δεδομένα τιμής μονάδος για τις ποσότητες που "ήρθαν" από το Autocad οπότε ο χρόνος που απαιτείται για την προκοστολόγηση - προμέτρηση μειώνεται αισθητά. Τις επόμενες ημέρες θα "ανέβει" χαρακτηριστικό παράδειγμα βασισμένο στην VBA του Autocad .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου