11 Απρ 2014

Οργάνωση δεδομένων σε τεχνικά έργα

Στην καθημερινότητα του μηχανικού , η οργάνωση των πληροφοριών είναι βασικότατη παράμετρος προκειμένου η πληροφόρηση να καθίσταται άμεσα αξιοποιήσιμη . Βέβαια θα πρέπει να αφιερώνεται χρόνος για την αρχειοθέτηση αυτή προκειμένου οι πληροφορίες να είναι επικαιροποιημένες . Μόνο τότε έχει έννοια η ταξινόμηση και αξιοποίηση της αρχειοθετημένης πληροφορίας .
Χαρακτηριστικό παράδειγμα προγράμματος που βοηθά σε παρόμοια οργάνωση είναι το TreePad Lite το οποίο προσφέρεται δωρεάν και μπορεί κανείς να το βρει εδώ .
Η πληροφορία οργανώνεται με δενδροειδή μορφή . Υποστηρίζονται διαδικασίες copy - paste , επισημάνσεις με χρώμα , καθορισμός υποέργων και διαδικασιών ώστε η οργάνωση των πληροφοριών να δώσει εύκολα αποτελέσματα σε πιθανή αναζήτηση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου